Επιλέξτε βάση δεδομένων:

Συλλογικός Κατάλογος Βιβλιοθηκών ΤΕΙ Λαμίας
Περιλαμβάνει το υλικό όλων των βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Λαμίας: Βιβλία, Περιοδικά και άλλο υλικό ...


Επιμέρους Κατάλογοι των Βιβλιοθηκών του ΤΕΙ Λαμίας:

1.Βιβλιοθήκη Λαμίας
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης της Λαμίας


2.Βιβλιοθήκη Καρπενησίου
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης του Καρπενησίου


3.Βιβλιοθήκη Αμφισσας
Κατάλογος Βιβλίων, Περιοδικών και άλλου υλικού της βιβλιοθήκης της Αμφισσας 

 
 
ELiDOC Systems & Services